Delegació de Joventut del Bisbat de Terrassa

La delegació de joventut del bisbat de Terrassa és un equip del bisbat que s’encarrega d ela pastoral juvenil de la diòcesis, intentant que els joves coneguin i estimin més a Déu cada dia.

Fem escoles de pregària, catequesis, recessos, concerts, excursions, convivències etc...

L’equip el formem: mn. Guillem (delegat), mn. Oriol (sots-delegat), Clara Cameron, Oriol Grèbol, David brunet, Joan Roca, Cris Bausili i Clara Luzón, repartits entre els arxiprestats de la diòcesis.


Adreça postal
Santjoanistes, 2

08197

Valldoreix