Què farem?

Organitza: Bisbat de Solsona
Organitza: Bisbat de Tortosa
Organitza: Delegació de Tarragona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Bisbat d'Urgell
Organitza: Bisbat de Tortosa
Organitza: Bisbat d'Urgell
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Solsona
Organitza: Delegació de Tarragona
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Bisbat d'Urgell
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Bisbat de Tortosa
Organitza: Delegació de Tarragona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Bisbat d'Urgell
Organitza: Bisbat d'Urgell
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat d'Urgell

Què ha passat?

Delegació de Barcelona
Delegació de Tarragona
Bisbat de Terrassa
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona