Què farem?

Organitza: Delegació de Terrassa
Organitza: Delegació de Vic
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Lleida

Què ha passat?

Delegació de Tarragona
Delegació de Barcelona
Delegació d'Urgell
Església Jove
Delegació de Solsona
Delegació de Barcelona
Delegació de Terrassa
Delegació de Sant Feliu
Delegació de Solsona

Què hem fet?