Què farem?

Organitza: Bisbat de Solsona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Barcelona

Què ha passat?

Església Jove
Delegació de Tarragona
Delegació de Tarragona
Delegació de Sant Feliu de Llobregat
Delegació de Barcelona
Delegació de Barcelona
Delegació de Barcelona
Bisbat de Girona