El Sínode de bisbes sobre la fe, els joves i el discerniment vocacional, ha elaborat un document de 167 punts que recull el treball preparatori de dos anys d’escolta dels pastors, dels mateixos joves, dels experts, religiosos, laics, educadors i de les reflexions, aportacions i discerniment dels pares sinodals. Concretament hi ha unitat i continuïtat entre el document de treball utilitzat com a pauta i el document final, aprovat pels dos terços dels participants i entregat al Papa que ha autoritzat la seva publicació. També es senyala que d’alguna manera el procés sinodal continua perquè el document és un mapa per guiar els propers passos que cal fer.

El fil conductor

La narració dels deixebles d’Emaús (Lc 24, 13-35) ha estat el fil conductor per entendre la missió de l’Església en relació a les joves generacions. Jesús camina amb els deixebles i els escolta, després els ajuda a discernir els fets amb la seva paraula i a la llum de les escriptures; el reconeixen en la fracció del pa, i tot seguit retornen ràpidament a trobar els seus companys.

Eixos vertebradors o parts del document

“Es posà a caminar amb ells”, “se’ls obriren els ulls”, “es varen aixecar de taula i se’n tornaren”. Són els tres grans moments de la narració i les tres parts del document conclusiu.

“Es posà a caminar amb ells”

Tota l’Església ha d’estar amb una actitud d’escolta, tal com ho ha estat el Sínode. Cal una escolta dels joves amarada d’empatia, feta amb humilitat, paciència, llibertat i disponibilitat que permeti dialogar amb ells, perquè siguin escoltats, reconeguts acompanyats eclesialment i socialment. Per això cal que els pastors escoltin i cal preparar homes i dones per acompanyar els joves.

El document recull les fortaleses, els desafiaments i vulnerabilitats que viuen els joves en les diverses cultures.

“Se’ls obriren els ulls”

Afirmació central: Déu parla a l’església i al món per mitjà dels joves, que són “un lloc teològic”. Es presenta que Jesús jove entre els joves ha de ser l’exemple.

Esdevenir adult és el camí que han de fresar els joves i aquí és significativa la reflexió sobre la llibertat ferida i redimida, sobre la pròpia missió, l’autoritat, la família, la fe. És en aquesta part que s’hi troba el capítol sobre el misteri de la vocació o vocacions com a gràcia i llibertat.

“Se’n tornaren sense tardança”

Invitació a una conversió espiritual, pastoral i missionera caminant amb els joves, assumint el desafiament digital, reconeixent i valorant la dona, tenint present la dimensió de la sexualitat i l’afectivitat. L’acompanyament vocacional i la crida a la santedat, remarcant el testimoni de santedat de molts joves en el món d’avui, clou el document.

 

+ Francesc Pardo Mons. Francesc Pardo
Bisbe de Girona i president del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) 

Tipus
Sínode de Joves

Comparteix a:

 

Altres articles