Què farem?

Organitza: Bisbat de Solsona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Barcelona