Què farem?

Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona

Què ha passat?

Delegació de Lleida
Església Jove
Delegació de Solsona
Delegació de Vic
Delegació de Barcelona
Delegació de Tarragona
Delegació de Vic
Delegació d'Urgell
Delegació de Barcelona
Església Jove