Què farem?

Organitza: Bisbat de Solsona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Bisbat de Terrassa
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Barcelona

Què ha passat?

Delegació de Tarragona
Esglèsia Jove
Delegació de Solsona
Delegació de Barcelona
Delegació de Tortosa
Delegació de Tarragona
Delegació de Terrassa
Delegació de Solsona
Delegació de Barcelona
Delegació de Sant Feliu de Llobregat
Delegació de Lleida