Què farem?

Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Girona
Organitza: Delegació de Terrassa
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Terrassa

Què ha passat?

Església Jove
Delegació de Solsona
Delegació de Barcelona
Delegació de Terrassa
Delegació de Sant Feliu
Delegació de Solsona