Què farem?

Organitza: Delegació de Vic
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Vic
Organitza: Delegació de Tarragona
Organitza: Delegació d'Urgell
Organitza: Delegació de Terrassa
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Terrassa
Organitza: Delegació de Vic
Organitza: Delegació de Sant Feliu de Llobregat
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegacions de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Solsona
Organitza: Delegació de Tarragona
Organitza: Delegació de Lleida
Organitza: Delegació de Barcelona
Organitza: Delegació de Vic
Organitza: Església Jove
Organitza: Delegació de Vic

Què ha passat?

Delegació de Solsona
Delegació de Barcelona
Delegació de Terrassa
Delegació de Sant Feliu
Delegació de Solsona